För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nya drönarregler från och med den 1 juli 2020. Reglerna blir gemensamma inom hela EU. De nya reglerna ligger nära Sveriges nuvarande regler. Det blir även nya krav på registrering av operatörer, utbildning av piloter och certifiering av drönare.

Foto: photo2be.com – Björn Bergman

Läs mer från Transportstyrelsen