Pressmeddelande 2020-04-06

Nya drönarregler inom hela EU från och med den 1 juli 2020

Fjärrpiloter måste genomföra en utbildning online med efterföljande kunskapstest på transportstyrelsen.se för att erhålla ett drönarkort mot avgift, innan de får flyga.

Utbildningsmaterialet kommer att publiceras den 4 maj på Transportstyrelsens webbsida. Provet öppnas för allmänheten den 1 juli. Det blir 2 olika prov beroende på vilken kategori man flyger i.  A1/A3 eller A2

De nya reglerna kommer att gälla inom hela EU. Bakgrunden till de nya reglerna är att antalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet.

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör. En operatör kan vara antingen en person eller en organisation. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten dvs den person som utför själva flygningen har rätt kompetens.

De nya reglerna innebär krav på att de flesta operatörer registrerar sig hos Transportstyrelsen. Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. Fjärrpiloter måste genomföra en utbildning online med efterföljande kunskapstest på transportstyrelsen.se för att ta ett drönarkort innan de får flyga.

Med de nya reglerna införs också ålderskrav på operatörer och fjärrpiloter. För att få registrera sig som operatör måste man ha fyllt 18 år. För att få bli fjärrpilot måste man vara 16 år om man inte flyger små leksaksdrönare i den enklaste kategorin eller små privatbyggda drönare. Det är också fritt fram att flyga under direkt övervakning av en pilot som uppfyller kraven på ålder och kompetens.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

De största förändringarna innebär i korthet:

  • Nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.
  • Nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.
  • För drönare upp till och med 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

Läs mer om reglerna på www.transportstyrelsen.se/dronare

Observera att datum kan komma att ändras när reglerna börjar gälla. De ska träda i kraft 1 juli i år men det kan bli förskjutningar på grund av covid-19. Transportstyrelsen uppdaterar informationen löpande. Det går även att följa de åtgärder som Transportstyrelsen vidtar utifrån den rådande situationen på samlingssidan om covid-19.