Bara smärre detaljer återstår att justera. Journalistförbundet och Medieföretagen har avslutat förhandlingarna om ett nytt frilansavtal, skriver SJF-ordföranden Jonas Nordling i ett brev till medlemmarna. Målsättningen har varit att fler av journalistfackets frilansare ska omfattas av de ”grundläggande rättigheterna”.

Nu återstår att finjustera smådetaljer och presentera avtalsförslaget för respektive delegationer för godkännande, heter det.
Frilansavtalet mellan SJF och Medieföretagen gäller både text och bilder.