Det är (faktiskt) åter dags att söka ersättning för dina bilder som har publicerats i tidningar, tidskrifter och böcker utgivna i Sverige. Det är så kallade IR-pengarna för kopiering av bilder. Du kanske sökte i höstas och undrar om varför nya ansökningar redan ska lämnas in igen. Det beror på ändrade utdelningsperioder, förklarar Staffan Teste. Pengarna ska sökas hos Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS), där BLF är medlem.

De som ansökte i fjol fick sina pengar först i år. Avsikten är att man i fortsättningen ska lämna in sin ansökan och få pengarna under samma år. Du kan alltså därför få två utbetalningar under 2013.
Sista ansökningsdagen är den 1juni 2013. Ansökan gäller för böcker utgivna åren 2008-2012 och tidningar/tidskrifter år 2012.
   Du kan läsa mer och även söka pengarna på BUS hemsida Här!

* IR (=Individuell reprografiersättning) är en ersättning som bildupphovsmän, som är publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige, kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige.