Det nya, stora Journalistavtalet undertecknades av parterna på måndagen. Lönepåslaget blir 2,6 procent, avtalet är på ett år. Det ersätter i vissa delar de fyra tidigare separata avtalen och gäller för anställda inom dagspress, tidskrifter, public service och de kommersielle etermedierna. Det omfattar alla journalister, utom de på bemanningsföretagen.

Formellt är det ett paket på fyra separata avtal. Som harmoniserats. Och som på sikt ska bli ett enda avtal.
Lägstalönerna blir detsamma i de fyra avtalen. För de med akademisk examen är nya lägstalönen 22 543 kr, för övriga 20 497 kr. Varje medarbetare är garanterad 300 kr påslag i månaden. Utöver det generella påslaget på 2,6 procent kan det bli mer i lokala förhandlingar.
Avtalen har slutits mellan Medieföretagen och Journalistförbundet.
Läs mer här!