En ny kamerateknik till skydd för fotografer som tar bilder i diktaturer håller på att utarbetas vid forskningscentret för it-säkerhet vid universitetet i Luxemburg. Det ska göra det svårt att avslöja från vilken vinkel en bild är tagen.

Tekniken går ut på att fotografen tar bilder från olika vinklar. Av dessa bilder skapas en bild som inte avslöjar var exakt fotografen har stått, skriver Science Daily. Ursprungsidén kommer från den indiske it-professorn  Shishir Nagaraja i Delhi som tillsammans med bildforskaren Djamila Aouada och säkerhetsexperten Peter Schaffer vid universitetet i Luxemburg utvecklar systemet.
Säkerhetsorgan i diktaturstater kan på kameraövervakningsbilder efter bildvinklar avslöja vem som har fotograferat en misshaglig bild. Genom att det nya systemet inmonteras i en kameras objektivsystem blir det svårare. Och det är ju utmärkt. Men vän av ordning kan naturligtvis undra om det nya systemet inte även kan användas för att manipulera bilder?