Oväntad dom? Blocket använde olovandes 338 fotografier från e-handelssajten Junkyards hemsida. Bilderna var tagna av Junkyards egna fotografer. Företaget stämde Blocket och krävde till att börja med 9,6 miljoner i ersättning. Processen har varit lång och komplicerad. Stockholms tingsrätt dömer visserligen Blocket att betala Junkyard Traiding AB i ersättning för bilderna 133 760 kr. Men i gengäld tvingas Junkyard (=offret) betala Blockets (=skurkens) rättegångskostnader på hela 1,6 miljoner kronor.

Junkyard vinner alltså i sak. Blocket förbjuds även vid vite av 100 000 kr att publicera fler gånger någon av de 338 bilderna. Men i praktiken förlorar, i pengar räknat, Junkyard stort. Man får ju både betala de egna och motpartens rättegångskostnader.
Tingsrättens dom är lång. Vittnesförhör. Analyser. Många krav från Junkyard att ta ställning till.  Enligt tingsrätten har Blocket tvingats för målet utreda, leta upp alla de 330 bilderna, lägga ner en massa jobb. Det ställs i relation till det i sammanhanget relativt låga skadeståndet. Tingsrätten accepterar därför Blockets krav på ersättning för sina rättegångskostnader.
En inte alltför djärv gissning: fortsättning följer i hovrätten.

Källa:

STOCKHOLMS TINGSRÄTT      Avdelning 5
DOM
2013-10-18
Meddelad i Stockholm
Mål nrT 692-11         Dok.Id 1127976

PARTER:
KÄRANDE
Junkyard Trading AB, 556603-2107
Ombud: advokaten Charlotte Bus och jur. kand Åsa Persson, Magnusson Advokatbyrå
SVARANDE
Blocket AB, 556610-3429
Ombud: advokaten Per Eric Alvsing, Advokat Per Eric AlvsingAB

DOMSLUT

1. Tingsrätten förbjuder Blocket AB vid vite om 100 000 kr i varje enskilt fall att framställa exemplar av Junkyard Trading AB:s 338 fotografier enligt aktbil. 3 på Blockets e-handelssajt samt i Tv-reklam och i samband därmed hänvisa till andra företags e-handelssajter på sätt som framgår av aktbil. 3.

2. Tingsrätten beslutar att Blocket AB ska betala ersättning med 133 760 kr (52 760 kr + 81 000 kr) till Junkyard Trading AB jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2011 till betalning sker.

3. Junkyard Trading AB ska ersätta Blocket AB för rättegångskostnader med 1 575 770 kr, varav 1 173 770 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.