Det är ok för polisen att fotografera en muslimsk kvinna utan huvudbonad. Det anser Justitieombudsmannen (JO).

En muslimsk kvinna klagade hos JO att polisen behandlade henne med bristande respekt i samband med anhållandet av henne genom att fotografera henne utan huvudbonad. Hon anser att polisen borde ha fotografera henne med huvudbonad och i närvaro av kvinnlig polispersonal, skriver Dagens Juridik.
JO uttalar att polisen bör eftersträva att tillgodse dsen enskildes rätt att b ära en huvudbonad med religiös innebörd men att, det som i det aktuella fallet finns vissa situationer då det godtass att polisen kräver att polisen kräver att den enskilde tar av sig huvudbonaden.