Den fotograf som arbetar med drönare för att fånga en nyhetshändelse vid brott, olycka eller brand råkar inte sällan ut för att polisen stoppar yrkesutövningen med hänvisning till avspärrningen. Men det är högst osäkert om polisen har rätt att förhindra dokumentation från luften då det inte är Polismyndigheten utan Transportstyrelsen som äger frågan om restriktioner i luftrummet.

Bildleverantörernas Förening – BLF har till rådgivningen fått frågor om vad som gäller i luften vid polisavspärrningar. Svaret svävar än så länge i luften. Polisen har på marken rätt att upprätta en avspärrning som motsvarar de syften de har för att säkra en brottsplats eller att hindra personer att utsättas för fara vid exempelvis en brand. Men när det gäller luftrummet är det inte Polismyndigheten utan Transportstyrelsen som ansvarar för restriktioner. Och idag finns det ingen snabbfix som polisen kan använda för att hindra fotografering eller filmning med drönare över ett avspärrat område.

Polisen måste komma med en begäran till Transportstyrelsen som sedan meddelar ett beslut som ska utannonseras med datum, område och flyghöjd till drönarfotografer via NOTAM* från Luftfartsverket. Det här innebär givetvis att tidsfaktorn inte är på polisens sida. BLF har kontaktat berörda myndigheter för att få ett besked om vad som exakt gäller för våra medlemmar och andra bildjournalister som dokumenterar en nyhetshändelse från luften. Vi återkommer när vi har ytterligare information.

Läs mer här om NOTAM – Kaptiel 2 – sektion 2.2

Av Björn Bergman och Putte Salminen

Foto: Björn Bergman – photo2be.com