En större aftontidning har kommit över 2 bilder som jag plåtat. Dessa har de publicerat både på sin internetsida, och i den tryckta tidningen. De har ej fått mitt tillstånd, ingen byline samt är bilderna manipulerade och beskurna. Tidningen vill ge mig 3000, och påstår att de aldrig betalar för utebliven byline, eller manipulation. För vilka punkter kan jag kräva ersättning?

Svar?: Publiceras bilder otillåtet utan namn brukar ersättningen begäras enligt 3 punkter: Publiceringsersättning, utelämnat namn samt skadestånd för att tidningen agerat oaktsamt, i BLF:s prislista angivet som otillåten exemplarframställning. Prislistan finns att köpa från BLF:s kansli och där detta finns angivet i leveransvillkor och priser på Arkivbild.

En tidning som delas ut till hushåll (upplaga 120 000 ex) har utan tillstånd använt två av mina foton på en sida. Under den ena bilden har de dessutom angivit ett annat namn som fotograf. (Den personen är avliden.) Bilden har använts tidigare i olika sammanhang och det råder ingen tvekan om att den är min.?Vidare så används 1–2 av mina andra foton nu i evenemangsannonsering i flera tidningar varje vecka – utan att de frågat mig.

Jag är inte auktoriserad fotograf, men mina bilder anlitas ändå ganska mycket. ?För det ovanstående skulle jag naturligtvis vilja ta ut ersättning, men vet inte vilka belopp som kan gälla i de olika fallen.

Svar: Har dina bilder använts utan tillstånd av dig skall du naturligtvis ha ersättning. Du kan beställa BLF:s cirkaprislista, från BLF:s webbshop. I den står priser för olika användanden samt där finns också BLF:s leveransvillkor som anger vad du skall ta betalt för bild utan namn samt bildstöld. BLF kan också hjälpa dig mot en mindre ersättning om du har problem med att få betalt.

En tidning har stulit bilder av mig som jag har publicerat på en hemsida på Internet. De har heller inte skrivit namn på fotografen eller källa. Hur mycket kan jag skicka räkning på? Vanliga taxan för publicering, plus 100 % för att namn inte är utsatt. Sen har jag hört 10 % av?basbeloppet för stöld? Men vad och hur mycket är basbeloppet?

Svar: Siffrorna är korrekta och finns att utlösa i BLF:s cirkaprislista i Rätt?och Pris för foto. Kostar 200 kr att köpa från BLF:s Basbeloppet för 2010 är 42 400 kr (se BLF/Leveransvillkor här på sajten).