Jag jobbar som butiksväktare på köpcentrum, och igår så fick jag höra av kunden att en äldre man gick runt och tog olovliga bilder på andra kvinnor. Nu i detta fall fick kunden höra detta av deras besökare, så kunden hade inte sett det ske på bar gärning. Även ifall kunden hade sett det ske på bar gärning och jag själv ser det ske på bar gärning att den äldre mannen tar olovliga bilder på andra kvinnor så måste detta vara olagligt? Vem vet vad han kan göra med bilderna. Kan jag inte som enskild person utgå från brottsbalken 24 kapitlet, 7 paragrafen; ofredande och gripa honom för det. Eftersom enligt lagen står det i slutet av stycken ”annan hänsynslös beteende som är ofredande” är gripbart.

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Befinner sig mannen som fotograferar på allmän plats går det inte hindra honom från att fotografera. Något ofredande är det inte att fotografera. Ett ofredande kan först uppstå då bilden publiceras i något för den avbildande förtalande eller kränkande sammanhang. Är det ett köpcenter som inte är allmän plats råder den som äger köpcentret över ordningsreglerna och då kan man be personen sluta fotografera. Att ta ifrån honom hans kamera eller gripa honom går däremot inte. Det blir ett ofredande av honom. Något personskydd finns inte i svensk lagstiftning utom i kränkande sammanhang eller användning av personbild i reklam.

BLF:s notering. Sedan 2013 finns lagen om kränkande fotografering. Den kan eventuellt vara behjälplig i ovanstående fall.