5482c7dc12a4f667475cf6fed93f3836BLF, Bildleverantörernas Förening vänder sig här till dig som fotograferar mycket och ibland deltar i t ex offentliga fototävlingar i tidningar eller tidskrifter, hos rese- och turistorganisationer m m.  Vi vill uppmärksamma dig på några viktiga fakta.

Viktiga fakta om upphovsrätt:

• En bild får enligt lag inte publiceras eller på annat sätt användas av annan utan medgivande av den som tagit bilden (“upphovsrättshavaren”). Det betraktas som stöld och användaren kan få betala skadestånd.

• Det är en väl känd praxis att man alltid betalar för att få lov att använda en bild – varje gång bilden används. Vad en bild är värd i pengar kan vara svårt att avgöra för en amatörfotograf. BLF kan ge vägledning om vad som är rimligt.

• Den som har fått lov att använda en bild har skyldighet enligt Upphovsrättslagen att ange fotografens namn vid bilden. Sker inte det kan skadestånd utkrävas. 

Skänk inte bort användningsrätten till dina bilder

Vi tycker det är ojuste att åka snålskjuts på att allmänheten idag fotograferar mer än någonsin. Ett exempel: Du vinner en fototävling i en tidning och gläds åt vinsten. Men i tävlings-reglerna står oftast en mening – sist och finstilt! – med innebörden att alla tävlingsbilder kan komma att användas även i andra sammanhang. Observera att den som deltar i en sådan tävling förutsätts ha accepterat villkoren, även om man inte  förstått hela innebörden av dem. I praktiken betyder det att arrangören anser sig ha rätt att återanvända din bild gratis i framtiden.

Ett annat exempel: Du bevittnar en dramatisk händelse och tar en bra bild som du skickar till en tidningsredaktion, och den blir publicerad. Den bilden bör bedömas och ersättas efter samma grunder som hade gällt för en yrkesfotograf; är en bild värd att publicera anser vi att ersättning skall utgå. Publiceringsvärdet, och därmed ersättningens storlek, kan givetvis variera.

Tips till amatörfotografer:

• Lämna inte ifrån dig bilder i högre upplösning än som behövs och märk dem med namn och datum. (Kan du, så gör det i den digitala bildens metadata.)

• Begär ersättning enligt gällande norm om din bild används.

• Skaffa boken Bildhantering, 4:e uppl. (utkommer inom kort). Den fungerar som en uppslagsbok och ger en god överblick av juridiska och andra frågor om bildanvändning.

• Tänk på att det bara är du personligen som äger upphovsrätten till dina bilder. Ordet “äger” innebär bl a att en bild har ett visst ekonomiskt värde, beroende på kvalitet, användningssätt mm. 

Yrkesfolk – ta ert etiska ansvar!

• Det är djupt klandervärt när någon i sin yrkesroll utövar sitt övertag gentemot en lekman. BLF tar starkt avstånd från sådant utnyttjande och har följande rekommendation till arrangörer av fototävlingar m fl:

• När tävlingsregler skrivs – avstå från finstilt information om fri användningsrätt eller liknande.

• Om bild skall användas på annat sätt än i tävlingssamman-hanget får det endast ske efter upphovsrättshavarens uttryckliga medgivande, och mot ersättning vid varje publiceringstillfälle.

• Se till att upphovsmannen namn registreras och alltid anges tillsammans med bilden.

• Erbjud alltid ersättning för användande av bild från allmänheten enligt gällande norm.

 

Stockholm i oktober 2009
Styrelsen för BLF

Vi riktar oss samtidigt till arrangörer av fototävlingar och andra som gärna använder allmänhetens bilder.