Anta att en bild ligger på en sajt där folk lägger in bilder anonymt, under ett alias. Inte för att det gör någon skillnad i Sverige, men det står inget om förbud mot att använda bilderna, eller copyright. Du försöker nå upphovsmannen genom sajtens administratör, men det strider mot deras regler att bryta anonymiteten, och du anropar personen och ber denne maila dig, med inget resultat. Är det då ok att använda bilden och skriva ”Upphovsman okänd”, eller bör man kanske ange personens alias och sajtens URL för att åtminstone ge en ”virtuell” credit? Eller kan man inte alls använda den?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: I alla sammanhang är man i Sverige skyldig att kontrollera med upphovsmannen om bilden får användas fritt eller inte. Kan man inte hitta upphovsmannen är det vanligtvis bättre att använda en annan bild. Måste man använda just den efterforskade bilden bör man notera vilka efterforskningar som gjorts, spara detta och ange vid publiceringen att någon upphovsman inte kunnat hittas (okänd) och be upphovsmannen ta kontakt med den som svarat för boken, tidningen osv. När upphovsmannen hör av sig bör man kunna klara sig från bildstöld, men man får givetvis ersätta publicering om upphovsmannen kan visa att han eller hon är just upphovsman eller har övertagit rättigheterna.