Foto: Hirschproduktion.se

Paul Vestergren har vid ordinarie föreningsstämma utsetts till ordförande i Bildleverantörernas Förening. Han efterträder Lars Modie och blir därmed BLF:s sjunde ordförande sedan starten 1950.

Paul Vestergren kommer närmast från Svenska Fotografers Förbund. Paul arbetade där som förhandlare och internationell sekreterare. De sista fem åren var han verksamhetsledare. Det var som fotograf, framför allt inom musik och teaterområdet, som Paul 1990 kom in i SFF:s verksamhet.

”I Paul Vestergren får BLF in en resurs med bred yrkeskunskap och med specifika kunskaper i frågor som rör Bonus Copyright Access och Bildupphovsrätt, vilket både BLF:s medlemmar och fotografbranschen i stort kommer att ha nytta av”, säger Putte Salminen, vice ordförande.

Du når Paul Vestergren via [email protected] eller 070-467 03 16.