Jag ansvarar för produktion av informationsmaterial för en fritidsorganisation, vilket innebär såväl tryckt material som webbpublicering. Vi har problem med hur vi ska hantera tryckta broschyrer, årsredovisningar och liknande som läggs ut på vår webbplats som pdf-filer. Om vi till exempel köper rätten att använda 10 arkivbilder i en broschyr och betalar för den upplaga vi trycker, hur bör vi då hantera ersättningsfrågan om vi sedan publicerar exakt samma broschyr som pdf-fil på vår webbplats. Det är ju inte en ny publikation, utan på sätt och vis en utökning av upplagan. Bilderna ligger heller inte på en webbsida, utan i en extern fil som visserligen kan visas som en webbsida, men även laddas hem. Våra broschyrer har en livslängd på flera år, ska vi då årligen betala så länge pdf-filen ligger ute?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Att lägga ut en tryckt produkt som pdf med bilder och allt är en annan publicering än i den tryckta skriften. Risken för en fotograf att få sina bilder spridda är stor, då det med moderna program går att klippa loss bilden och sända den vidare separat. Pdf-publiceringen är därför något som kostar extra utöver den tryckta produkten. Har man tänkt sig att publicera produkten på nätet redan från början är det bäst att diskutera igenom detta med fotografen då man köper in bilden och t.ex. betala en viss procent ytterligare för bilden vid inköp. Att få tillstånd att ha den kvar flera år på nätet är också en förhandlingsfråga. Gör man upp priset rätt från början blir det klart billigare än att göra intrång i fotografens rättigheter och betala skadestånd för att man otillåtet lagt ut bilden på Internet.