Pressfotografernas klubb (PFK) har vid årsmötet, som hölls i helgen, valt till ny ordförande Mia Karlsvärd från  Corren i Linköping. Mia har tidigare varit vice ordförande i klubben och i ett brev till medlemmarna, skriver hon att hon som ordförande bland annat vill driva frågor som varför inte fler kvinnor nomineras till tävlingen Årets Bild?

Mia Karlsvärd skriver:
” Vi från PFK kan dels jobba med att uppmana fler kvinnor att delta i tävlingen, men också varje år se över om klasserna överensstämmer med vår vardag i yrket som fotografer. Den frågan är inte bara PFK:s ansvar utan också en facklig fråga. Men framförallt en arbetsgivarfråga. Jag tror att man inom de flesta medier gjort en tydlig översyn på sina redaktioner – men tyvärr – inte på bildredaktionerna. Vilka uppdrag gör en kvinnlig fotograf, vilka uppdrag gör hennes manliga kollegor på en redaktion? PFK är en klubb, inte ett fackförbund. Men jag hoppas att PFK kan väcka frågor för oss fotografer som sedan vårt fackförbund SJF kan driva.”