Användning av obemannade luftfartyg (drönare) i närheten av flygplatser

Transportstyrelsen jobbar nu med en ny föreskrift som komplement till föreskrifterna om trafikregler och om flygtrafikledningstjänst.

Syftet med arbetet är att;

  • Möjliggöra användning av drönare på låg höjd (<50 m) inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsen är tillräckligt säkert.
  • Möjliggöra användning av drönare på låg höjd (<50 m) inom en flygplats kontrollzon eller trafikinformationszon utan kontakt med flygtrafikledningen om avståndet till flygplatsen är tillräckligt säkert.
  • Minskning av kravet på separation mellan vanliga luftfartyg och en tillfällig sektor med drönarverksamhet i en kontrollzon.

Transportstyrelsen planerar att skicka ut en externremiss under våren och avsikten är att den nya föreskriften ska börja gälla till sommaren 2016.

Kommentar:Förslaget att godkänna flygning <50m möjliggör att en stor del av flygfotograferingsuppdrag skulle kunna genomföras inom kontrollzoner. / Björn B