Fotograf Denis Charlet/AFP/Getty Images tog en bild av president François Hollande när denne besökte en skola i Denin i norra Frankrike. Bilden av en glad president lades ut till försäljning av nyhetsbyråerna AFP och Reuters. Men uppenbarligen var president Hollande ”för glad” på bilden.

Nyhetsbyråerna tog bort bilden och skickade ut en så kallad ”picture kill” mail till sina klienter och bad dem ta bort bilden. Både AFP och Reuters försäkrar att det skedde utan påtryckningar från Elyséepalatset.
Titta själv – ser presidenten ”gullig” eller möjligen som ett ”skämt” ut på den censurerade bilden?