Hur fungerar det rent generellt med sk. “pressbilder”. Jag ska starta en inredningsblogg och vill lägga upp inredningsbilder och produktbilder från flera olika onlinebutiker samt deras leverantörer. Jag har tänkt kontakta den specifika affären eller leverantören vars sida jag hittar bilden på, och fråga ifall jag får lägga upp bilden på min blogg. Räcker detta? Måste jag även kontakta fotografen, eller kan jag lita på att affären/leverantören vet ifall de får ge mig tillstånd till att lägga upp den på bloggen.

Ps. Vad innebär termen “låna” en bild, som många skriver på sina bloggar att de gjort. Tex. lånat bilden från ikea.se.

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Låna en bild utan tillstånd är otillåtet. Det finns ingen lånemöjlighet för foton utom i kritiska sammanhang etc. Däremot går det att citera en text eller en film och återge ett kortare parti av texten eller filmen i samband med att man skriver om ämnet. Så det här lånandet utan tillstånd fungerar inte.

När det gäller produktbilderna bör du fråga leverantörerna att de har den ekonomiska rätten till bilderna och att de kan ge dig rätt att använda dem. Bäst att få detta skriftligt via email etc. Har de ingen sådan rätt måste du fråga fotografen. Du måste dock namnge fotografen som tagit bilden. Ett utelämnande av fotografens namn är också ett intrång.

Vissa företag har friköpta produktbilder där de har avtalat med fotografen att få lägga ut dem för nedladdning. Ofta finns det villkor för hur de får användas, till exempel i artiklar om en specifik produkt. Läs noga vilka villkor som gäller.