Jag har fått en bild från en valpköpare som sade till mig (uppfödare) att hans kompis tagit den och han fått den som ersättning för en annan tjänst. Jag använde bilden i en annons i en inofficiells förenings tidning (schnauzer/pinscherklubbens) och publicerade både hundens namn och fotografens namn. Nu har jag mottagit en konstig faktura på över 5000 kr där fotografen hänvisar till era regler ang att jag inte frågat honom. Jag blir helt paff. Naturligtvis är jag beredd att göra rätt för mig men jag handlade i god tro. Jag kan även nämna att valpköparen är helt galen och ska säga upp bekantskapen med sin f.d kamrat (fotografen). Vad gör jag?

Svar: Tyvärr är det så att för att kunna använda fotografier i något sammanhang fordras tillstånd av fotografen. Ett sådant tillstånd kan aldrig ges av någon annan, en tredje person, såvida ej skriftligt avtal om detta finns. Grundregeln är att i alla sammanhang försöka få kontakt med fotografen för att få tillstånd till det användande man tänkt sig.

I det här fallet blir du skyldig att ersätta fotografen. Priser framgår av BLF:s cirkaprislista. Eftersom du namngav fotografen behöver du inte betala ersättning för utelämnande av namn. Ersättningskravet kan gälla publicering i annons samt otillåten exemplarframställning. Anser du att du blivit lovad att få använda bilden gratis av någon kan du kräva att få pengarna tillbaka av honom eller henne.