Den världsberömde fotografen och BLF-medlemmen Lennart Nilsson föreslås bli tilldelad professors titel. Detta för sina betydande insatser för folkbildning. Lennart Nilsson var den första som lyckades fotografera ett levande foster.

Kända är till exempel hans film och bok ”Sagan om livet” och boken ”Ett barn blir till”.
Det är regeringen som fattar beslut om att tilldela professorstitlar.