Jag jobbar på ett företag där min bild och namn har publicerats i flera tidskrifter (bl.a. årsredovisningen, och andra kommersiella tidskrifter utgivna av mitt företag). Jag har inte blivit tillfrågade eller haft vetskapen om publiceringen. (Det står inget i mitt anställningsavtal om att bilder kan publiceras på mig). Min fråga är om det är praxis att göra så? Kan jag begära någon form av ersättning? Tack på förhand.

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste : Lagen om namn och bild i reklam är tillämplig och då måste personer på bild tillfrågas om det inte finns klara avtal om saken i anställningsvillkor m.m. Varje person som förekommer i reklam utan sitt medgivande har rätt till ersättning. Frågan är bara hur arbetsgivaren betraktar saken. Bättre är väl att ta upp en diskussion om frågan. Även fackliga organisationer bör kunna tala om vad som gäller på just den arbetsplatsen.

BLF:s notering. Personuppgifter har numera ett utökat skydd genom GDPR. Kontakta Datainspektionen för ytterligare information.