Domen i AD i fallet Linn Ohlsson är utmärkt även för BLF-medlemmar. En enhällig domstol har nu fastslagit att det inte är acceptabelt med den grå zon med ”fastlansare” som upprättats i beställarleden för att kringgå arbetsrättsliga lagar och avtal, säger BLF: s ordförande Johan Främst i ett uttalande.

Johan Främst säger:
”Jag tycker att det är en efterlängtad dom, inte minst för att skapandet av ”ofrivilliga företagare” är ett gissel som pågått allt för länge. Att vara företagare innebär ett extra ansvar och åtaganden som man normalt debiterar för när man levererar tjänsten, samtidigt har man en ”frihet” att ha flera kunder vilket gör att du inte alltid
befinner dig i en beroendeställning när priset på varan skall avtalas, du äger möjligheten att både tackla ”ja” och ”nej”. Att vara ”fastlansare” är inte att vara företagare, jobbar man hela eller större delen av sin tid åt samma företag är man anställd. Att tvingas bli ensamföretagare med bara en uppdragsgivare, att ge upp anställningens trygghet som råder under arbetstid och i det sociala livet utanför är inte värt den ofta magra ekonomiska kompensation som
erbjuds. Den grå zon som upprättats av beställarleden för att kringgå arbetsrättsliga lagar och avtal är oacceptabelt och skapar en otrygg marknad även för den ”riktige” företagaren.
AD domen, som är enhällig, visar med all tydlighet att detta inte är acceptabelt, förhoppningsvis kommer den skapa en bättre förutsättning både för den anställde och den enskilde företagaren.”