Cepic2012

                   Foto: Johan Främst

Rapport från Cepic-kongressen i London

Dagens fotografer och bildleverantörer måste sluta betrakta sig som offer för en föränderlig värld och istället satsa sin energi på att bättre ta reda på kundernas behov! Det var ett av budskapen till de 600 deltagarna av årets Cepic kongress som i år är förlagd till London.
Lär av andra branscher, till exempel musikbranschen, som satsade på Spotify. Först gratis. Men nu börjar ge pengar. Det var ett annat av råden i diskussionerna.
BLF-ordföranden Johan Främst, en av delegaterna från Sverige, lämnar här nedan en snabbrapport från de första dagarnas övningar, från möten, föredrag samtal med kolleger från övriga Europa.

 

Cepic-kongressen pågår till fredag kväll. Cepic (Center of the Picture Industry) är de europeiska bildleverantörernas branschorganisation. Johan Främst sammanfattar sina intryck här nedan:

”Bildpriset har aldrig varit hårdare ansatt, digitaliseringen har lett till ett överflöd på bilder och distributörer. Samtidigt används det fler bilder än någonsin.  Att därför säga att bildbranschen håller på att döut är fel, men alla som professionellt säljer bilder kommer bli tvungna att se över sina affärsmodeller och möjligheter. Fotografens arbete,
byrårenas urval måste innehålla den kvalitet kunderna vill ha och manmåste se sig om efter flera kanaler. Sättet på hur och vad man tarbetalt kommer också att förändras.

                                                     ”Vi måste lära
                                                      av andra branscher”

På årets Cepic står fotografen i centrum under en speciell ”Photocentric Day”. En signal om att i takt med att mängden material ökar så blir producenten allt viktigare för distributören i jakten på säljbara bilder.
En av de aktuella frågorna på kongressen är att fotografen måste bli bättre på att ta reda på vad som är kundens behov – inte bara se sig själv som ett offer för en marknad i förändring. En annan viktig fråga som diskuteras är att vi måste lära från andra branscher. Spotify lyckades till exempel driva gratis användning till betald användning. Skillnaden enligt Eugene Mopsik, ordförande för den amerikanska fotograforganisationen ASAMP, är dock att musikbranschen styrka ligger i att hanterar rättigheter för stora kataloger och att anpassa
sig fort medan fotografer ofta är små entreprenörer.
Metadatan har i och med digitaliseringen blivit allt viktigare för alla aktörer på marknaden. Här var Cepic tidigt ute och anordnar även i år IPTC Metadata conference. Ämnen som visuell sökning, orphan works och hur man identifierar digitala bilder, hur kommer framtidens sökningar att se ut? Lagar och politiks inverkan på bildbranschen, är några av de ämnen som berörs.
Industry Seminar Day” som hålls den sista konferensdagen kommer att behandla bland annat rörlig bild och 3D, vilket genom billigare teknik kommer att få större genomslag i framtiden.
Slutligen kan rapporteras att rollen för Cepic som organisation har förändrats till att beröra fler aspekter i vår bransch. Samtidigt påpekades under diskussionerna på årets AGM att sponsorer blir allt viktigare för att säkerställa verksamheten. Man diskuterar även under dessa kärvare tider för världsekonomin var och hur mässan kommer hållas i framtiden. Man vill inte förlora besökare genom att kostnaderna stiger för arrangemanget och därmed för de deltagande.”

 

Cepic055

    Här på Cepic gör man affärer                      Foto: Johan Främst