Debatten om olovlig fotografering är het. Utvidga brottet olovlig avlyssning även till att omfatta kränkande fotografering – så slipper vi från en onödig och omtvistad ny lag om olovlig fotografering. Det förfeslår journalisten och sekreteraren i Yttrandefrihetskommittén Nils Funcke.
Men han får mothugg av professorn i civilrätt Mårten Schulz.

Nils Funcke åberopar en befintlig paragraf i brottsbalken:
Enligt brottsbalken, 4 kap. 9 a §, ska den som olovligen med hjälp av teknisk utrustning ”för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra” och som han eller hon själv inte deltar i eller obehörigen berett sig tillträde till dömas för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.
När denna paragraf skrevs i slutet av 1970-talet fanns väl supersmå mikrofoner, men inte trådlöst styrda webbkameror som man kunde ta stillbilder med och i hemlighet spela in videfilmer med. Det borde vara enkelt att skriva in fotografering i samma paragraf i brottsbalken, menar Funcke.
Den debattglade juristprofessorn Schulz är av annan åsikt.
Nils Funckes intressanta debattinlägg i Medievärlden läser du här!
Mårten Schulz utvecklar sina synpunkter på den egna juridikbloggen här!

[email protected]