Kommentarerna till lagrådsremissen om kränkande fotografering är inte nådiga. Läs här nedan några av de kritiska  rösterna :

Per Hultengård, chefsjurist i TU:

… beskriver lagförslaget som ”principvidrigt och rättsosäkert” eftersom den enskilde fotografen måste avgöra i enskilda situationen om en viss fotografering är försvarlig eller inte.
”Den mest påtagliga effekten av fotoförbudet kommer inte att bli att en massa fotografer kommer att åtalas, utan att fotografier som dokumenterar situationer där det finns ett samhällsintresse av att de tas inte kommer att tas”, säger Per Hultengård i ett pressmeddelande.

Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet:

..anser att lagförslaget om kränkande fotografering ska dras tillbaka.
”Regeringens förslag innebär inga egentliga förändringar jämfört med det första utredningsförslaget som kritiserades kraftigt. Att kalla det kränkande fotografering istället för olovlig fotografering, innebär fortfarande en urholkning av grundlagen. Vi tycker att ledamöterna i riksdagen ska fundera på konsekvenserna av att släppa igenom lagen. Vi tycker att lagförslaget ska skrotas”, säger Jonas Nordling

Mia Karlsvärd, vice ordförande i PFK:

 

Oavsett om du är yrkesfotograf eller privatperson ska du avgöra på en 250-dels sekund om du begår ett lagbrott, säger Mia Karlsvärd, vice ordförande i PFK och ledamot i Yrkesetiska nämnden.
Mia Karlsvärd tror inte att hon kommer att dömas för brottet, men att det finns stor risk att hon kommer att anklagas för brottet.
– Yttrandefriheten kommer att påverkas eftersom vi kommer att självcensurera oss. Om en person säger till dig att om du tar fram kameran kommer jag att polisanmäla dig. Vem vågar då ta en bild?