Den 19 april hade BLF Bildhantering AB och Bildleverantörernas Förening årsmöte på Hornsgatan 103 i Stockholm.
Paul Vestergren omvaldes på ett år som ordförande och i övrigt består styrelsen av Putte Salminen, Calle Eriksson, Björn Bergman, Anna Hellman, Peter Mild, Kent Hirsch och Lars Modie (suppleant).
Medlemsavgiften för 2019 beslöts att vara oförändrad och styrelsen presenterade en ny medlemskategori som ersätter de tidigare medlemskategorierna veteranmedlem och passiv medlem.
Årsavgiften för ett seniormedlemskap blir 500 kr plus moms och 100 kr i föreningsavgift. Kontakta kansliet för ytterligare information.
Självfallet ändras inte villkoren för dem som redan är utsedda till veteranmedlemmar och möjligheten att utse hedersmedlem påverkas inte heller.
Verksamhetsledaren Putte Salminen hade en dragning om den nya dataskyddsförordningen GDPR och berättade om den uppförandekod för yrkesmässigt fotografi i Sverige som BLF nyss skickat in till Datainspektionen med anledning av GDPR.
Det blev många frågor och funderingar och sammantaget var det ett mycket positivt gensvar till uppförandekoden.
Den är något som fotograf- och bildbyråbranschen behöver för att kunna finnas kvar och utvecklas i samklang med den nya förordningen.
Årsmötet avslutades med trevligt samkväm, givande diskussioner, god mat och dryck. Tack till alla som deltog!

Styrelsen genom Björn Bergman och Putte Salminen