Såg ett svar här om att det krävs tillstånd för att använda filmbilder även vid recensioner. Men det står ju samtidigt i upphovsrättslagen att ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.”
Hur går det ihop?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Fotografier går ej att citera, men däremot litterära verk. I förarbetena till lagen framgår att konstverk inte kan citeras och i paragrafen som handlar om enklare foton, ej verk, framgår att de inte omfattas av citatregeln. Lite grand tycker jag det också ligger i ordet. Citat innebär en mindre del. Tar du en mindre del av ett fotografi förfalskar du verket. Tar du hela är det inget citat utan en otillåten exemplarframställning. Däremot kan du citera ur ett filmverk om du återger en begränsad scen.