Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Som tidigare meddelats kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande
gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021.
Stödnivån höjs också från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.
Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara
200 000 kronor för perioden augusti till oktober 2020. Från och med november sänks
omsättningskravet till 180 000 kronor. Läs mer här.
.

Styrelsen