Medelsvensson använder i genomsnitt 32 minuter av sin dag på internet. För åtta år sedan var det tio minuter, för fyra år sedan 19 minuter. Tiden på internet har alltså ökat år från år.

Det framgår av de mätningar Nordicom vid Göteborgs universitet har gjort. Den genomsnittlige svensken använder redan mer av sin tid på internet än att läsa både morgon- och kvällstidningar på papper tillsammans. Samtidigt har både radiolyssnandet och tv-tittandet minskat med 19 respektive sex minuter per dag. Slutsatsen är att reklamköparna inte längre har råd att nobba nätet. Ännu släpar internet mycket efter när det gäller andelen i de totala reklaminvesteringarna, men inte särskilt länge till, gissar Nordicom.