Nya föreskrifter för flygning med drönare / UAS

Föreskrifterna innebär följande:

  • Möjlighet att använda obemannade luftfartyg i en flygplats kontrollzon utan att onödigt stort luftrum blockeras för annan flygtrafik när en särskild sektor etableras tillfälligt för obemannade luftfartyg. Det innebär att ordinarie flygtrafik separeras från en sektor med obemannade luftfartyg i kontrollzonen med 1 nautisk mil (NM) istället för 3 NM.
  • Möjlighet att använda obemannade luftfartyg, på maximal flyghöjd om 50 m inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsen är minst 5 km, utan att behöva begära tillstånd.
  • Möjlighet att använda obemannade luftfartyg, på maximal flyghöjd om 50 m om avståndet till flygplatsen är minst 5 km, utan att ha radiokontakt med flygtrafikledningen. Det innebär att kravet på dubbelriktad radioförbindelse i kontrollzoner och i trafikinformationszoner inte längre kommer att krävas för obemannade luftfartyg.

Länk till remissförslag: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-av-nya-foreskrifter-om-flygning-med-obemannade-luftfartyg-i-omraden-med-flygtrafikledning/

Om du har frågor om föreskriftsförslaget kontakta gärna:Projektledare Åsa Dahlström
E-post:  [email protected]