Pressens opinionsnämnd har fällt  Magazin Café för publiceringen av en bild från Koh Phangan i Thailand. En ung kvinna och en ung man från Sverige utpekades fullt igenkännbara i samband med ett reportage som handlade om orgier i alkohol, knark och sex under Full Moon Marty.

 Artikeln hette ”Party på liv och död” och sträckte sig över sju sidor i tidskriften. På omslaget fanns en puff för artikeln med rubriken ”Unga svenskars knarkfester i Thailand”. I ingressen till artikeln sades:  ”Full moon party är festen som lockar turister från hela världen till Koh Phangan i Thailand. Det är en natt utan hämningar – full av dans, glädje, extas och sex. Men också droger våldtäkter och svineri.”
På reportagets näst sista sida publicerade Café en bild på fyra ungdomar som hade målat svenska flaggor i sina ansikten. I texten sades: ”De ljushåriga och solbrända svenskar som målar en blågul flagga i neon på kinden och råfestar här följer egentligen bara en rak linje i vårt krökande utomlands: grisfest på Mallorca under 60-talet, tågluffande och billig sprit i Europa på 70-talet, följt av årtionden med after ski och glüwein i Alperna på sportlovet, sommar och semester på Kos och Ibiza, skumpartyn på Cypern fram till 2000-talets drogfester i tropikerna.”
 En av flickorna och hennes pojkvän anmälde artikeln för Pressombudsmannen.
 Tidningens ansvarige utgivare svarade bla att Cafés reportageteam hade utgjorts av två erfarna frilansjournalister bosatta i Thailand sedan många år. Teamet hade tillbringat ett helt dygn på Koh Phangan och arbetat helt öppet. Fotografen hade haft med sig två kameror och fotoväska och det måste ha framgått att han arbetade professionellt. Teamet hade umgåtts med några av de svenska festdeltagarna nästan hela dygnet, med andra hade kontakterna varit mer sporadiska. Anmälarna hade förmodligen tillhört de sistnämnda.
 Pressombudsmannen (PO): Vare sig de båda anmälarna deltog i Full Moon Partys excesser eller inte behövde de inte tåla att pekas ut på det sätt som skedde i Magazin Cafés publicering. Då PO inte har någon anledning att misstro anmälarnas uppgift att de inte hade något med det skildrade sammanhanget att göra, blir min slutsats att anmälarna vållades en oförsvarlig publicitetsskada.
 Pressens opinionsnämnd instämmer i PO: s bedömning och klandrar Magazin Café för att ha åsidosatt god publicistisk sed.
 

Tilläggas kan att om den föreslagna ändringen av brottsbalken genom införande av begreppet ”olovlig fotografering” genomförs riskerar fotografen i liknande fall kännbart straff.