Min förhoppning är att den här tvisten med Visit Sweden gör att många fotografer i liknande situationer i framtiden kan stödja sig på detta för att slippa tvista.
Denna tvist är den enda jag drivit hela vägen men bakom mig har jag ett tjugotal ärenden som slutat med förlikning just för att jag haft god kunskap och vägledning inom området immaterialrätt och upphovsrätt.
Det kommer att vara betydligt enklare att driva liknande processer om det dyker upp flera fall eftersom domen tydligt visar att det absolut inte är tillåtet att under några omständigheter utan upphovsmannens tillstånd ladda upp och distriubiera fotografier via en bilddatabas.

Upphovsrättsmålet kan i stort komprimeras till att Visit Sweden åren 2004-2007 av Stockholm Visitors Board lånade och laddade upp 40 av mina stockholmsbilder och lät sprida dem internationellt i egen bilddatabas utan att ha frågat om mitt tillstånd,utan avtal från Stockholms Visitors Board helt enkelt utan avtal från någon part. Jag kontaktade Visit Sweden i denna fråga i Januari 2009 och gav dem sedan 10 månader att ta ett möte med mig om detta. Efter att Visit Sweden ställt in flera möten och efter att man i mail svarade mig att man inte tänkte ersätta mig på något vis så stämde jag dem 30 Nov 2009.

Att beloppet Visit Sweden blev stämda på blev så pass stort var för att man lånat ut så pass många bilder under tre års tid och till ett obegränsat antal brukare. Ersättningskravet var omkring 12000kr/bild och år, en summa som inte kom från höften då det är en rimlig nivå för bilder som friköps. Scanpix rekomenderade en nivå på 60 000kr/bild år vid enskilt köp av bilder för motsvarande användare. Denna rekomendation fick jag av dem eftersom jag är med som stringer i deras  bildbank.

Det aktuella målet är unikt då det är det största i sitt slag någonsin och ersättningsnivån som till sist kommer att betalas nu då Visit Sweden inte kommer att överklaga domen är den största summan som betalats till en enskild fotograf.

Jag som enskild fotograf har i detta mål vunnit mot en mycket svår motståndare. Dels mot staten med sina resurser och dels mot en av Sveriges mest meriterade advokater inom området som ägnat större delen av sin karriär till att försvara just upphovsrätt, och jag hoppas som sagt att detta skall gynna den enskilde fotografen i framtiden.

Summan 256 000kr som jag ersätts med kommer med ränta från Nov 2009 kommer att landa på ca 300 000kr. Mina totala kostnader för denna tvist har uppgått till ungefär 200 000kr. Motpartens juridiska ombud krävde å sin sida 680 000kr, Med tanke på att flera personer varit involverade från Visit Swedens sida så har detta troligt kostat Visit Sweden långt mer än en miljon kr och nu också en del dålig publicitet efter att ha förlorat denna tvist. Kostnader för förlorad sk Goodwill brukar anses mycket höga.

Jag tog en mycket stor personlig och ekonomisk risk då jag valde att driva denna tvist. Det var inget jag tog lätt på och därför gav jag Visit Sweden så pass lång tid att göra rätt för sig i frågan innan jag gick till stämning. Kostnaden för att driva denna tvist har varit kännbara inte enbart ekonomiskt. Trots att jag inte stämde någon av mina kunder, trots att Visit Sweden inte var min kund så har det i vissa fall framställts som att jag agerat illojalt i syfte att tjäna pengar på paragrafer.

Jag vill betona att en tvist i denna storleksordning inom detta område lär inte dyka upp på mycket länge om ens någonsin, samt att för de fotografer som i framtiden får sin imaterialrätt kränkt så är min övertygelse denna dom kommer att tjäna som ett stort stöd.

Om man funderar på att driva process så finns en hel fakta och erfarenhet att hämta i just detta fall. Stora företag och organisationer har nu lärt sig att man inte har råd att ignorera fotografer och man kommer att föra tydlig dialog om ersättning för nyttjande av fotografers bilder. Jag anser att det är viktigt att lyfta fram det positiva i en process och dom som denna. Fredagen var en stor dag och jag var mycket nöjd med utgången som entydigt visade att jag gjorde rätt i att driva process. Att jag sedan inte fick igenom mitt skadestånd är synd förvisso men detta handlade mer för mig om att bevisa att en stor aktör kränkt mina rättigheter.

Richard Ryan