Den ekonomiska krisen blir allt värre. Arbetslösheten ökar. Dagligen kommer rapporter om nya varsel. Hur klarar sig BLF-medlemmarna, när tiderna blir allt sämre, Rune Borgström, ordförande i BLF?

Rune Borgström:
– Den ekonomiska krisen lär i år slå ett bottenrekord. Men hur det drabbar vår bransch är inte så lätt att ge ett enkelt svar på. Vi arbetar ju på så skilda områden. I vissa branscher är det tvärstopp. Företag får inga beställningar. Marknaden är kall. De har inte råd med reklam. Men sedan finns det andra företag som på en krympande marknad slåss mot sina konkurrenter och satsar i gengäld extra mycket på marknadsföring. Där finns institutioner som omorganiseras. De behöver hjälp med information, till exempel med instruktionsfilmer.

– Slutsatsen blir att vi inom BLF drabbas litet olika av de dåliga tiderna. Själv har jag just nu fullt upp med jobb.