Det blir strid i riksdagen om justitieminister Beatrice Asks (m) lag om kränkande fotografering. Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) säger att det skulle vara ”uppseendeväckande” om minister Ask driver igenom lagen med hjälp av Sverigedemokraterna.
Socialdemokraterna kommer inte att stödja lagförslaget. Inte heller Vänsterpartiet. Även företrädare för Miljöpartiet rapporteras vara skeptiska.

Däremot säger Kent Ekeroth, rättspolitisk talesperson för SD till Sveriges Radio att Sverigedemokraterna är beredda att rösta för förslaget. Regeringen skulle alltså tvingas rösta igenom det hårt kritiserade lagförslaget med hjälp av Sverigedemokraterna. Inte en särskilt avundsvärd politisk sits.
  I en kommentar till SvD.se avlossar Morgan Johansson följande salva:
– Lagrådets utlåtande är en av de värsta sågningarna av ett lagförslag som jag har sett. Det är uppenbart att regeringen inte har tänkt igenom frågan ordentligt. Jag vill inte ha något hafs och slafs i riksdagen och tycker att regeringen ska lägga det här förslaget på is och i stället låta yttrandefrihetskommittén titta på frågan igen.
– Att, ihop med Sverigedemokraterna, rösta igenom ett lagförslag och pressa fram reglerna som påverkar yttrande- och tryckfriheten skulle vara väldigt uppseendeväckande. Det borde vara besvärande för regeringen.
 En inte alltför djärv gissning är alltså att regeringen tänker om – avvaktar yttranderihetskommitténs arbete  och/eller arbetar om sitt förslag!