Om jag säljer en bild till bildbyrå el tidning och ej har F-skattsedel, bör jag ändå då fakturera dem och gäller då samma priser som fotograf med eget företag?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Priserna i BLF:s guider är satta utifrån att säljaren är ett företag med F-skattsedel. Priserna är listade exklusive moms. Om säljaren är en privatperson utan F-skattsedel är köparen ansvarig för att betala in skatt (både löneskatt och arbetsgivaravgifter), därför ska detta då dras av ifrån försäljningspriset.