Jag har några akvareller som är daterade 1917. Får jag fotografera av dem och sälja vidare som reproduktioner?

Svar: Det beror på om konstnärens upphovsrätt gått ut eller ej. Det upphovsrättsliga skyddet är 70 år efter att upphovsmannen har avlidit.