Går det bra att sälja samma bild till olika tidningar eller finns det någon “oskriven lag” eller praxis att man inte ska göra detta?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Upphovsmannen har rätten och kan sälja bilden till flera användare. Tidning kan ibland träffa avtal om exklusivt användande och då innebär det att bilden inte får säljas till annan under en bestämd tidsperiod. Priset för en sådan ensamrätt är högre än vid en vanlig försäljning. Detta gäller även i fråga om ett fotouppdrag. Där hör det till etiken att diskutera med sin beställare och kund innan en sådan försäljning sker.

BLF:s notering. Se även BLF:s FOTOguiden och DAGSPRESSguiden. För den som har återkommande uppdrag för en dagstidning ”räknar” ofta tidningen med att ha ensamrätt. Det ska dock avtalas.