AFP_logoAgence France Presse (AFP) kräver av sina frilansare över hela världen , på kontor utanför Frankrike , att underteckna nya avtal . I de nya avtalen kräver att AFP att fotografer och videofilmare ska skriva över alla rättigheter på byrån utan någon ytterligare ekonomisk ersättning . International Federation of Journalists ( IFJ ) anser att detta är oskäligt samt en klar försämring och har emot sagt sig förändringarna. De efterlyser nu en omedelbar översyn av de standardkontrakt som åläggs frilansare som arbetar för AFP . IFJ uppmanar också fotografer och videofilmare att inte underteckna de nya avtalen.

Läs mer.