Scanpix har stämt Google på fem miljoner kronor i skadestånd för att sökmotorn på sin sajt Google Nyheter olovandes har använt bildbyråns upphovsskyddade bilder. Den inledande huvudförhandlingen har hållits i veckan i Stockholms tingsrätt. Den första dagen ägnades åt frågan vilket lands lag som ska gälla? Google hävdar att amerikansk lag ska tillämpas, och det i så fall inför amerikansk domstol.

Scanpix kräver förstås att svensk lag ska tillämpas. Parterna är djupt oeniga hur den så kallade skyddslandsprincipen i Rom-II-förordningen ska tillämpas, skriver InfoTorg Juridik.
– Tyvärr finns det inte någon riktigt tydlig praxis på området, varken svensk eller inom EU, så risken är att denna lagvalsfråga nu kommer att vandra upp till såväl hovrätten som HD, och kanske till och med EU-domstolen, innan vi sedan kan få ett avgörande i själva skadeståndsfrågan, säger advokat Johan Åberg på Advokatfirman Westermark Anjou, som företräder Scanpix, till InfoTorg Juridik.
Enligt Scanpix är det orimligt om Google i USA skulle kunna kringgå den svenska upphovsrättslagen trots att Google utan tillstånd använder sig av bildbyråns bilder på sin sajt med svenska nyheter, som på svenska, vänder sig till svensk publik.
Men det kan alltså bli en långt utdragen process innan den upphovsrättsligt viktiga frågan avgörs.