Bildbyrån Scanpix har vid Stockholms tingsrätt stämt Google på drygt 5 miljoner kronor för att otillåtet ha använt bildbyråns bilder. Stämningen gäller de miniatyrbilder som sedan 2008 har använts på Google News.

Scanpix kräver skadestånd på 4,9 miljoner i form av ränta räknad per sista december 2011 och sedan 230 000 kr per dag från och med den dag som Google delgivits stämningsansökan och tills betalningen sker. Dessutom kräver man att Google åläggs vid vite av en miljon kronor att upphöra med den otillåtna användningen av Scanpix bilder.
Scanpix uppger till Medievärlden att man sedan 2008 försökt förhandla med Google – utan resultat.
Tidiigare har Google åkt på ett bakslag i Belgien och förbjudits att använda upphovsrättsligt skyddat material. Se artikel här!