Expressen fälls av Pressens opinionsnämnd (PON) för att i sin nätupplaga ha publicerat en så kallad genrebild under rubriken ”Rektor åtalas för våldtäkt på barn”. Fallet gällde en rektor för en icke namngiven grundskola i Södermanland. Men bilden som publicerades var däremot från en skolgård i Stockholm.

Rektorn i Stockholm blev uppmärksammad genom flera telefonsamtal att hans skola och därigenom han var utpekade. Expressen tog visserligen snabbt bilden från sin nätsida och beklagade det inträffade. Men skadan var redan skedd, konstaterar opinionsnämnden och skriver:
”Att koppla rubriken ”Rektor åtalas för våldtäkt på barn” till en bild av en identifierbar skola där detta inte hade inträffat, tillfogade rektorn för den avbildade skolan en oförsvarlig publicitetsskada. Tillrättaläggande var inte tillräckligt för att reparera skadan.”
Expressen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.
Hela PON: s uttalande hittar du här!