Jag har en fråga som lyder så här: Om ett bokförlag har köpt rättigheterna för att publicera ett antal bilder på kända konstverk, tavlor etc i en svensk utgåva av en bok för en viss summa. Om denna svenska bok sedan säljs för översättning till ex tyska – behöver det tyska förlaget då betala lika stor summa för att använda bilderna i den tyska utgåvan och få ok från respektive museum, innehavare etc? Eller gäller andra regler eftersom det rör sig om sekundäranvändning och licenserande av originalutgåva?

Svar: Varje ny bok med nytt ISBN-nummer och översättning är en ny bok, som skall ersätta för sina egna kostnader. Det är bara om det är exakt samma bok (språk etc) som det räknas som en ökad upplaga och förlaget skall betala för den totala upplagan. Sedan får man ta hänsyn till hur stort landet/upplagan är. Är boken först utgiven i Sverige för att sedan ges ut i Norge kanske man kan ge en viss rabatt för Norge eftersom det förmodligen är en lägre upplaga där. På samma sätt tar man mer om boken ska ges ut i ett större land. Beräkningsmodell finns i FOTOguiden som går att köpa från BLF:s webbshop.