Foto: DJI

Transportstyrelsen bjuder in

Varmt välkommen till en serie kärnfulla digitala seminarier där vi önskar se att så många som möjligt av drönaroperatörer, drönarföretag och drönarpiloter i Sverige deltar. Transportstyrelsens målsättning är att genomföra ett utbildnings- och informationsseminarie per månad under våren 2021.

Läs mer här:

Styrelsen