Journalistiken och yttrandefriheten är i fara. Just nu arbetar till exempel Justitiedepartementet för fullt med en lag om olovlig fotografering, som gör det brottsligt att fotografera i vissa situationer. Det skriver sex tunga företrädare för svenska medier i en debattartikel i Dagens Nyheter.
De sex undertecknarna är cheferna för SVT, Sveriges radio, TU- Tidningsutgivarna, UR. TV 4 och Sveriges Tidskrifter.

De sex mediecheferna skriver:
”Vi som företräder svenska medieorganisationer, public serviceföretagen och ledande kommersiell tv – med andra ord en dominerande del av svenska medier – är djupt oroade över den utveckling vi ser.”
”I dagarna avgörs i regeringskansliet en synnerligen viktig yttrandefrihetsfråga. Justitiedepartementet arbetar just nu för fullt med en lag om olovlig fotografering, som ska göra det brottsligt att fotografera i vissa situationer, om det inte är ”försvarligt”. Lagen träffar alldeles för brett och kommer därför att även omfatta en av de mest grundläggande journalistiska arbetsmetoderna, det vill säga att fotografera. Den slår in en principiellt främmande kil i anskaffarledet, den urholkar utgivaransvaret och den strider mot hela andan i grundlagarna.”…
”Och parallellt med lagstiftarnas iver införs just nu, på landsting efter landsting, under en påstådd omsorg om anställdas och vårdtagares integritet, generella fotoförbud, som riskerar att omöjliggöra massmediernas verksamhet som till exempel att granska vården.”…
”Vi är i många avseenden konkurrenter, men vi har också ett mycket starkt gemensamt publicistiskt kitt. Vi gör nu därför gemensam sak och kommer att överväga ett närmare samarbete för att försvara tryck- och yttrandefriheten och publicistiken mot de angrepp den utsätts för.”
Undertecknarna av debattartikeln är: Erik Fichtelius, vd UR, Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, Eva Hamilton, vd SVT, Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, Jan Scherman, vd TV4-gruppen och Mats Svegfors, vd Sveriges Radio.

Hela debattartikeln kan du läsa här!

PS: BLF har tidigare riktat hård kritik mot förslaget från utredaren att införa lag om olovlig fotografering. BLF: s remissvar kan du läsa härNu är uppenbarligen Justitiedepartementet i full färd med att skriva på lagtexten!