Frilansarnas säkerhet på farliga utlandsjobb skulle kunna förbättras avsevärt om de stora mediaföretagen som SVT, Sveriges Radio, DN m.fl. gemensamt satsade pengar i en särskild fond för bland annat försäkringar. Det intressanta förslaget har diskuteras i en mindre grupp avslöjades vid Publicistklubbens debatt i Stockholm.

Farliga uppdrag hette kvällens tema på PK. Bakgrunden till debatten var de i Etiopien fängslade Johan Perssons och Martin Schibbyes dystra situation. Kvällens debattörer var eniga om att det under de senaste åren har blivit allt farligare för journalister och fotografer på konfliktfyllda utlandsuppdrag.
Frilansfotografen Jens Assur beskrev läget för frilansarna jämfört med de fast anställda fotografer och utlandskorrespondenter drastiskt så här:
”En av världens farligaste vägar är den från den internationella flygplatsen i Bagdad till den skyddade zonen. Man kan cykla den sträckan och riskera livet. Men man kan även anlita ett säkerhetsföretag med pansarbil. För 30 000 kronor. Skillnaden är den att en frilansfotograf inte har råd med pansarbil utan tvingas cykla.”
Assurs slutsats var att med pengar i plånboken är man betydligt säkrare.
Chefen för DN: s utlandsredaktion Pia Skagermark berättade att man på DN lägger ner mycket arbete på att göra riskanalyser. ”Ingen story är värd att någon riskerar livet”. Nejdå, ingen skillnad görs om det är redaktionens egna medarbetare eller frilansar som sänds på uppdrag, försäkrade hon.
Chefredaktören Mattias Göransson för tidskriften Filter var den av de närvande som hade haft mest kontakter med Johan Persson och Martin Schibby inför deras riskfyllda expedition till Etiopien. Han tyckte att deras projekt lät intressant, men hans tidning har inte råd att betala för kostnaderna och riskerna.
Många frilansars öde är tyvärr att ta riskerna, åka på vinst och förlust och hoppas att man kommer hem med ett scoop. Som sedan SVT eller någon av de stora tidningarna (som inte i förväg ville ta riskerna) gärna köper, helst med ensamrätt och presenterar frilansen som egen medarbetare.
Pia Skagermark: ”Får vi ett sådant erbjudande skulle jag begå tjänstefel om jag inte köpte det materialet”.
Jens Assur efterlyste en fond till frilansarnas skydd. Men vem skulle svara för det? Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling förklarade att förbundet har en frilansförsäkring, men den täcker ingalunda dyra, riskfyllda utlandsuppdrag. Då kom debattledaren PK: s ordförande Ulrika Knutson med kvällens avslöjande: hon hade varit närvarande vid en diskussion i en ”smalare grupp” med ledande personer inom medier där man talade om att inrätta en fond till skydd för frilansarnas säkerhet vid farliga utlandsuppdrag. De stora mediahusen skulle bidra till fonden.
Bra förslag tyckte PK-folket.
Påpekas bör dock att inte ens en sådan superfond för frilansar skulle ha räddat Johan och Martin från det dystra ödet att hamna i fängelse i Etiopien. De hade ju beväpnat skydd av gerillan – och ändå de åkte fast!

Vill du lyssna på hela PK-debatten – det kan du göra här!