Skandinaviens första masterutbildning i bildjournalistik ska startas nästa höst vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Det blir en tvåårig utbildning på heltid och på engelska.

För att antas till utbildningen krävs en akademisk grundutbildning i bildjournalistik eller närliggande ämnen och dessutom två års yrkesverksamhet.
– Masterutbildningen kommer att höja kompetensen inom bildjournalistik och öka konkurrenskraften på arbetsmarknaden, säger John Kimmich-Javier, professor och ämnesansvarig i bildjournalistik.
Utbildningen blir unik i sitt slag i hela Europa, säger professor Kimmich-Javier, som tidigare varit professor i bildjournalistik vid University of Iowa i USA och har lång yrkesverksamhet som professionell fotograf.
Mer om den nya masterutbildningen i Sundsvall kan du läsa här!