Skilja på uppdrag och bild..

Jag har gjort en fotografering på uppdrag av en personaltidning. Avtalat är att jag skall ha ett arvode för fotograferingen (1500: -) och sedan för publicering. Detta är väl inte en försäljning av bilder…? De har ju redan gett mig uppdraget att ta bilder..(reportage) Hur ska jag prissätta 9 st publicerade bilder? Lägre än vid bildförsäljning? Det är ju mitt fel delvis som inte tänkte igenom detta innan..??.

Svar: Normalt sätt tar man betalt för den tid som åtgår till själva uppdraget och därefter ingår bilderna för visst ändamål i denna uppgörelse.? I den händelse man vill ha ett friköp av bilderna blir det dyrare.

Written by