Den 21-åriga kvinnan tyckte att två andra kvinnor som satt i väntrummet på ungdomsmottagningen i Umeå hade så fula skor. Hon smygfotograferade med sin mobilkamera och lade ut  bilden på Instagram med kritisk text. Hon åtalades för ”kränkande fotografering”, men friades av Umeå tingsrätt med motiveringen att åtalet gäller ett utrymme som inte ”omfattas av lagen”.

Bilden på Instagram visade de båda kvinnorna från brösthöjd och neråt. Av texten under bilden framgick var den var tagen. Efter en månad uppmärksammades de utpekade kvinnorna om bilden. Den 21-åriga fotografen åtalades och de båda kvinnorna begärde i skadestånd för kränkningen vardera 3000 kronor.
21-åringen medgav att hon hade tagit bilden i smyg. Men hon nekade till brott.
Tingsrätten anser att det framgår av utredningen att fotograferingen har skett olovligen och att 21-åringen i vart fall insett risken för att något samtycke från kvinnorna inte förelåg och att hon har varit likgiltig inför detta, skriver Dagens Juridik.
Straffansvaret omfattar dock enligt tingsrätten endast bildupptagning på vissa platser. Fotograferingen har i detta fall inte skett av någon som befunnit sig på de i straffbestämmelsen uppräknade platserna,
Tingsrätten skriver:
” I förarbetena exemplifieras ’annat liknande utrymme’ med provhytter, duschrum och bastu då dessa utrymmen är avsedda för mycket privata förehavanden, som användning av toaletten, av- och påklädning, duschning och liknande.”
”I målet är det utrett att det inte fanns några låsta dörrar för att ta sig in till väntrummet på ungdomsmottagningen. Vem som helst hade i praktiken möjlighet att gå in och sätta sig i väntrummet. Tingsrätten har full förståelse för att väntrummet till ungdomsmottagningen upplevs som en väldigt privat plats av dem som vistas där. Väntrummet är trots detta inte avsett för några mer privata förehavanden som till exempel av- eller påklädning och personer som vistas där måste utgå ifrån att de kan iakttas av andra. Tingsrätten anser därför att väntrummet på ungdomsmottagningen inte utgör ett sådant annat liknande utrymme som omfattas av straffbestämmelsen. På grund av det sagda ska åtalet ogillas.”