Fotografer kan hos Konstnärsnämnden söka Krisstipendium 2. För att kunna söka ska man vara yrkesverksam konstnär* på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendiet är avsett för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer. Sökande måste vara bosatt eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Hur bedöms konstnärlig kvalitet?

I vanliga fall bedöms detta via arbetsprover. Denna gång bedöms istället om den konstnärliga yrkesverksamheten är på en professionell nivå. Den konstnär som bedöms vara yrkesverksam på en professionell nivå bedöms i detta sammanhang ha en konstnärlig kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna tilldelas ett Krisstipendium 2 om övriga villkor uppfylls. Bedömningen görs av sakkunniga, ämnesexperter, inom de olika konstområdena.

Hur prioriterar Konstnärsnämnden vilka som ska få Krisstipendium 2?

Om prioriteringar behöver göras kommer de i första hand att göras utifrån den sökandes ekonomiska situation. I andra hand kommer prioriteringar göras utifrån graden av konstnärlig professionell yrkesverksamhet. Dessa bedömningar görs utifrån uppgifter lämnade av den sökande i ansökan.

När ska ansöka vara inne?

Det är digital ansökan som gäller och den ska vara inne den 22 oktober. Du loggar in och ansöker här: https://www.konstnarsnamnden.se/logga-in-e-tjanst Läs mer om Krisstipendium 2 här: https://www.konstnarsnamnden.se/krissvar#A

*Häng inte upp dig på uttrycket konstnär. Är man fotograf, bildskapare och företagare kan man också betraktas som konstnär. Det viktiga är inte vilket epitet som används utan att så många som möjligt som drabbats av pandemin kan få någon form av statligt stöd.
Foto: Björn Bergman/photo2be.com

Styrelsen